بدون عنوان

2009/04/24

رظایت از زندگی رو با کدوم «ز» می‌نویسن؟

Advertisements

آدمای واقعی

2009/03/24

آدم واقعی دیدی تا حالا؟

2009/03/12

همه چی هستم، هیچی نیستم.
هیچی کافی نیست.

۹:۵۳ قبل نیمروز

2009/03/12

نه اینکه شانس نداشته باشیم، بد شانسیم.
هیچی‌مون به آدمیزاد نمی‌مونه.

کیفیت زندگی

2009/03/06

ما که آدم نیستیم.
مردم زندگی می‌کنن.
چرا باید بنویسم؟

دونده

2009/02/19

حس دونده‌ای رو دارم که یک عمر خودش رو برای تنها مسابقه‌ی زندگیش آماده کرده ولی روز بازی به هر دلیلی جا می‌مونه.
همراه بقیه استارت نمی‌زنه و جا می‌مونه.
حس شروع نکرده باختن.
گیج بودن از یه لحظه به همه‌چی فکر کردن و بعد درد.
ـــــــــــــــ
هیچ تضمینی نیست بهترین کس بهترین نتیجه رو بگیره.
تضمینی نیست بهترین کس حتی نتیجه بگیره.
خودمون رو کس گیر آوردیم. مگه نه؟

۲۷

2009/02/10

من فقط تعجب می‌کنم از این همه خودخواهی‌ها. این همه پستی‌ها.
این همه دروغ، این همه حماقت.
ساکت نشسته‌م تماشا می‌کنم.
عین احمقا.

۱۳ بهمن

2009/02/01

من همونم که یه روز، می‌خواستم خورشیدو با دست بگیرم

۳:۳۸ پس از نیمه‌شب

2009/01/29

دگربار به نقطه رسیده‌ام.

من

2009/01/26

نه در حسی تنها هستم، نه در تجربه‌ای.
می‌توانم آن سوی دنیا ماهیگیری باشم که از دریا باز نگشته،
یا هندویی که مرده و مرده.
منی وجود ندارد.
من تو ام،
یکی از بقیه.